สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่

ศูนย์ประสานงานหลักสูตร WHB
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

02-441-9040-3 ต่อ 50 (เวลาราชการ)

065 949 4741

คุณกันติชา ลีลาวิวัฒน์ (มิลค์)

083-3132688

whbprogram@gmail.com