หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


Wellness

ผู้ประกอบการและผู้บริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับ wellness, Wellness resort, Medical Spa, fitness, การนวดไทย, การแพทย์แผนไทย, สมุนไพรและอื่น ๆ

Healthcare

ผู้ประกอบการและผู้บริหาร
โรงพยาบาล, คลินิก, คลินิกความงาม, คลินิก Anti-aging, ทันตกรรม, การฟื้นฟูสุขภาพและอื่น ๆ

Digital Health

ผู้ประกอบการและผู้บริหารธุรกิจ Digital Health & Telemedicine, Health tech, Insure Tech, Health Information System,และอื่นๆ

Elderly Care

ผู้ประกอบการและผู้บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ, Nursing Home, การดูแลผู้สูงอายุ,และอื่นๆ

Medical Industry

ผู้ประกอบการและผู้บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์, การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม, ธุรกิจประกันสุขภาพและอืนๆ

ผู้ประกอบการทั่วไป

ผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ในอนาคต เช่น ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ท, บริษัททัวร์ และอื่นๆ

ข้าราชการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

ข้าราชการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ Wellness Tourism, Medical Tourism