การจัดการเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 4 วันที่ 17 พ.ค.2567