ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3

ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3 ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo และ Huawei Technologies (Thailand) ในการจัดอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business อ่านต่อ…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2 ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo และ Huawei Technologies (Thailand) โดยคณะกรรมการหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร อ่านต่อ…

การแถลงข่าวการจัดอบรม Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) (หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง) รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคี จัดการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executivesรุ่นที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวการจัดอบรม Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) (หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง) รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขมทอง ประธานกรรมการบริษัท อ่านต่อ…

หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหาร
Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)