พิธีเปิดเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 4 ตามที่ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข The Department of Global Health Policy, The University of Tokyo และ Huawei Technologies (Thailand) โดยคณะกรรมการหลักสูตร WHB รุ่นที่ 4 ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business อ่านต่อ…

Wellness & Healthcare Business Opportunity in Thailand in 2024

Wellness & Healthcare Business Opportunity in Thailand in 2024 (WHB 4 Open House) ตามที่ คณะกรรมการหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 4 กำหนดจะจัดกิจกรรมการเรียนของหลักสูตร WHB รุ่นที่ 4 ระหว่างวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2567 นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตร อ่านต่อ…