การจัดการเรียนและการศึกษาดูงานหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 4 วันที่ 5 เม.ษ.2567

การจัดการเรียนและการศึกษาดูงานหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 4 วันที่ 5 เม.ษ.2567

การจัดการเรียนและการศึกษาดูงานหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 4 วันที่ 29 มี.ค.2567

การจัดการเรียนและการศึกษาดูงานหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 4 วันที่ 29 มี.ค.2567

การจัดการเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 4 วันที่ 22 มี.ค.2567

การเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 4 วันที่ 22 มี.ค.2567

การจัดการเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 4 วันที่ 15 มี.ค.2567

การเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 4 วันที่ 15 มี.ค.2567

การจัดการเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 4 วันที่ 8 มี.ค.2567

การเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 4 วันที่ 8 มี.ค.2567

การจัดการเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 4 วันที่ 1 มี.ค.2567

การเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 4 วันที่ 1 มี.ค.2567

กิจกรรม “WHB 4 Getting Acquainted” ณ Toscana Valley เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา วันที่ 23-24 ก.พ.2567

กิจกรรม ” WHB 4 Getting Acquainted ” ณ Toscana Vally เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

พิธีเปิดเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 4 ตามที่ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข The Department of Global Health Policy, The University of Tokyo และ Huawei Technologies (Thailand) โดยคณะกรรมการหลักสูตร WHB รุ่นที่ 4 ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business อ่านต่อ…