การอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity  Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3 ณ บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3 ณ บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ การอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3 ณ บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Wellness & Healthcare อ่านต่อ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3 ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo และ Huawei Technologies (Thailand) โดยคณะกรรมการหลักสูตร WHB รุ่นที่ 3 ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร อ่านต่อ…

5 ภาคีความร่วมมือ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร “WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) รุ่นที่ 2”

5 ภาคีความร่วมมือ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร “WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) รุ่นที่ 2” วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ผ่านการอบรม จำนวน 117 คน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อ่านต่อ…

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 2 จัดโครงการ “กอลฟ์การกุศล” ณ สนาม Siam Country Club 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 2 จัดโครงการ “กอลฟ์การกุศล” ณ สนาม Siam Country Club วันที่ 17 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ภายใต้ หลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 จัดโครงการ การแข่งขัน“กอลฟ์การกุศล” ณ สนาม Siam Country Club อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรมในหลักสูตรฯ อ่านต่อ…

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CRS) หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 2 จัดโครงการ “มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา”

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CRS) หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 2 จัดโครงการ “มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา” วันที่ 9 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ หลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 จัดโครงการ “มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา หรือ Salaya Healthy Life 2022” ขึ้น โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล โรงพยาบาลพุทธมณฑล โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบลศาลายา อ่านต่อ…

ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3

ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3 ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo และ Huawei Technologies (Thailand) ในการจัดอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business อ่านต่อ…