ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness and Longevity Program for Entrepreneurs (WLE) รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness and Longevity for Entrepreneurs Program (WLE) รุ่นที่ 1 ตามที่ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด ร่วมกับ BDMS Wellness Clinic และการสนับสนุนจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการหลักสูตร WLE รุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness and Longevity for Entrepreneurs Program (WLE) รุ่นที่ 1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ…

หยุดความเสื่อมเซลล์ คืนความเยาว์วัยให้กับมนุษย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขมทอง

หยุดความเสื่อมเซลล์ คืนความเยาว์วัยให้กับมนุษย์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง  ในปี 2013 แพทย์ชาวสเปนชื่อ Carlos Lopez Otin ร่วมกับแพทย์ชาวฝรั่งเศสและแพทย์อีกหลายท่านได้ตีพิมพ์บทความ ชื่อ Hallmarks of Aging (ลักษณะสำคัญของเซลล์ชราภาพ)ลงในวารสารเซลล์ (http://dx .dol.org/10.1016-j.cell.2013.05.039) ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำในวงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยรวบรวมผลงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและสรุปสาเหตุความชราและความเสื่อมของเซลล์ 9 ประการที่นำไปสู่โรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อใดๆ (โรคเอ็นซีดี : Non communicable diseases ) รวมทั้งโรคมะเร็ง และความชราภาพของมนุษย์   สาเหตุความชราและความเสื่อมของเซลล์  (Hallmarks of Aging) ประการที่ 1 เกิดจากการที่ DNA ได้รับบาดเจ็บจากอนุมูลอิสระเนื่องจาก อ่านต่อ…