มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคี จัดการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executivesรุ่นที่ 2

วันที่ 30 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวการจัดอบรม Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) (หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง) รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขมทอง ประธานกรรมการบริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด และประธานกรรมการหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มิสเตอร์ เควิน เฉิง (Mr. Kevin Cheng) ประธาน Thailand Enterprise Business Group บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ศาสตราจารย์ นายแพทย์จิมบะ มาซามิเนะ The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง ผู้อำนวยการหลักสูตร WHB ให้เกียรติร่วมในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมสุขุมวิท 3 JW Marriott Hotel Bangkok และผ่านระบบออนไลน์ การอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) (หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง) รุ่นที่ 2 เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ The Department of Community & Global Health มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 20 เมษายน พ.ศ.2565 สำหรับผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม สามารถกรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/u64pYpqT3BTP2Pqa6