ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo และ Huawei Technologies (Thailand) ในการจัดอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ คณะกรรมการหลักสูตรฯ ขอประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3” ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://whb.info/applicationrequest/ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้

Wellness and Longevity for Entrepreneurs (WLE)