ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3 ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo และ Huawei Technologies (Thailand) โดยคณะกรรมการหลักสูตร WHB รุ่นที่ 3 ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร อ่านต่อ…

5 ภาคีความร่วมมือ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร “WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) รุ่นที่ 2”

5 ภาคีความร่วมมือ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร “WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) รุ่นที่ 2” วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ผ่านการอบรม จำนวน 117 คน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อ่านต่อ…

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 2 จัดโครงการ “กอลฟ์การกุศล” ณ สนาม Siam Country Club 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 2 จัดโครงการ “กอลฟ์การกุศล” ณ สนาม Siam Country Club วันที่ 17 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ภายใต้ หลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 จัดโครงการ การแข่งขัน“กอลฟ์การกุศล” ณ สนาม Siam Country Club อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรมในหลักสูตรฯ อ่านต่อ…

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CRS) หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 2 จัดโครงการ “มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา”

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CRS) หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 2 จัดโครงการ “มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา” วันที่ 9 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ หลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 จัดโครงการ “มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา หรือ Salaya Healthy Life 2022” ขึ้น โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล โรงพยาบาลพุทธมณฑล โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบลศาลายา อ่านต่อ…

หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) จัดการของอบรมหลักสูตร Session 4

หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) จัดการของอบรมหลักสูตร Session 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) จัดการของอบรมหลักสูตร Session 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดมคชินทร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข บรรยายในหัวข้อ “การสาธารณสุขไทยภายใต้สถานการณ์ อ่านต่อ…

หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) จัดการของอบรมหลักสูตร Session 3

หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) จัดการของอบรมหลักสูตร Session 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) จัดการของอบรมหลักสูตร Session 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ อ่านต่อ…

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) ร่วมกิจกรรม “รู้จักเพื่อนใหม่ (Getting Acquainted)”

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) ร่วมกิจกรรม “รู้จักเพื่อนใหม่ (Getting Acquainted)” ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ Toscana Valley เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY อ่านต่อ…

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB)

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง อ่านต่อ…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo และ Huawei Technologies (Thailand) โดยคณะกรรมการหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2 แล้วเสร็จ อ่านต่อ…

5 ภาคีความร่วมมือ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร “WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) รุ่นที่ 1”

5 ภาคีความร่วมมือ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร “WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) รุ่นที่ 1” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ผ่านการอบรมจำนวน 102 อ่านต่อ…